De fem Tibetsympatisører, der ikke fik medhold af byretten, anker dommen

Pressemeddelelse, den 23. februar 2014

Alle de fem Tibetsympatisører, der ikke fik medhold af Københavns Byret i deres påstand om, at politiet frihedsberøvede dem under Hu Jintaos statsbesøg i Danmark i juni 2012, anker nu deres dom til Landsretten. Det gælder Luna Pedersen, der blev tilbageholdt to gange ved Langelinie den 15. juni samt Sara Berthou, Christian Hansen, Kamilla Nielsen og Rene Wennerberg, der samme aften blev forhindret i at stå med tibetanske flag på Christiansborgs Slotsplads sammen med en del andre tilskuere, der overværede den kinesiske præsidents ankomst til statsbanketten med regeringen og dronningen på Chiristiansborg.
 
Politiet ændrer forklaring
 
I et interview bragt i Jyllands-Posten fredag den 21. februar forklarer politiinspektør Mogens Lauridsen, der havde det overordnede ansvar for politiindsatsen under statsbesøget, at det var udpegninger fra kinesisk sikkerhedspersonale, der fulgte med Hus delegation, som fik danske politibetjente til at kontakte folk med tibetanske flag langs præsidentens rute i København. "Hvis opmærksomheden bliver peget i retning af nogle mennesker, som nogle af vores samarbejdspartnere mener kunne være en risiko, så er der ikke noget mærkeligt i, at man undersøger det", siger Lauridsen. Han påstår dog samtidig, at når politifolkene i deres morgenbriefing fik besked på, "at kineserne ikke ønskede at tabe ansigt", så var det netop for at forberede betjentene på, at de kinesiske sikkerhedsfolk kunne tage det ilde op, når de danske betjente afviste at følge sådanne anvisninger. Endelig hævder Lauridsen, at sådanne afvisninger fandt sted, men det harmonerer ikke med vores erfaringer. I alle de 11 tilfælde af flagfremvisninger nær Hus rute, som vi har kendskab til, greb politiet nemlig ind for at stoppe dem.
 
I begyndelsen påstod Københavns Politi, at frihedsberøvelserne af Tibetsympatisører med tibetanske flag samt beslaglæggelserne af flag slet ikke var fundet sted. Derefter ændrede de deres forklaring til at hævde, at bortvisningerne af sådanne personer skete af hensyn til sikkerheden. Nu er det så det kinesiske sikkerhedspersonale, der får skylden for i hvert enkelt tilfælde at have overtalt dansk politi til at gribe ind mod folk med flag.
 
Denne påstand opfatter vi som endnu et røgslør, som politiet lægger ud for at skjule, at der var ordrer fra politiledelsen om at gribe ind mod tibetanske flag og en plan om at skjule vores demonstration.
 
Det fremgår ganske rigtigt af vidneberetninger og videodokumentation, at kinesiske civilklædte sikkerhedsfolk var med til at udpege mennesker med tibetanske flag ved både Amalienborg, Den Lille Havfrue og Christiansborg for danske politibetjente. Men vi ved også, at de betjente, der anholdte Luna Pedersen ved Langelinie og Thomas Goetz i Kongens Have samt de, der bad demonstrationen på Højbro Plads om at skrue ned for lyden, alle var i radiokontakt med deres ledelse om disse spørgsmål, og at indskrænkelserne af vores ytrings- og demonstrationsfrihed fandt sted som et resultat af denne kontakt og ikke som en direkte følge af det kinesiske sikkerhedspersonales advarsler. Såvidt vi er orienteret, har kinesiske sikkerhedsfolk ingen myndighed på dansk jord.
 
Påstanden om, at det var kinesiske opfordringer, der i de enkelte tilfælde fik politiet til at kontakte og bortvise folk med tibetanske flag, harmonerer desuden dårligt med det faktum, at samme mønster gentog sig i juni 2013, hvor Kinas 4. øverste leder, Yu Zhengsheng, besøgte det officielle Danmark. Her blev to kvinder med små tibetanske flag på deres t-shirts den 6. juni tilbageholdt og derefter bortvist fra Rigsdagsgården, hvor de stod sammen med en andre tilskuere, som så Yu ankomme til Folketinget. En betjent forklarede senere, at det var en PET-agent, der havde bedt politiet gribe ind mod kvinderne. Dagen forinden var Jens Christian Nielsen blevet bortvist fra et fortov i et vejkryds ved Avedøreværket, hvor han stod med to små tibetanske flag. Han fik besked af politiet om i stedet at "demonstrere" 400 meter væk.
 
Vi vil gerne opfordre de danske myndigheder til nu at lægge alle kort på bordet. I interviewet i Jyllands-Posten indrømmer Lauridsen for første gang, at det var forkert at bortvise Luna fra Langelinie og true hende med anholdelse, men Luna har aldrig fået nogen undskyldning fra politiet, og hændelsen var langt fra isoleret.
 
Vi ved fra flere politifolk, der udtalte sig før og under statsbesøget, at der var ordrer om at skærme Hu mod tibetanske flag og demonstrationer, og det er præcis, hvad der skete i praksis i mindst 11 tilfælde. At Københavns Politi taler usandt for at skjule disse indgreb mod vores ytrings- og demonstrationsfrihed, ser vi som et udtryk for en fortsættelse af deres magtmisbrug.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842
 

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • 11 danske kandidater støtter Tibet

  Aktiv dansk deltagelse i Europa-Parlamentets arbejde for Tibet er på vej!

   Støttekomiteen for Tibet har opfordret kandidater til Europa-Parlamentsvalget til at love at støtte Tibet, hvis de bliver valgt. Det har 11 af kandidaterne gjort indtil nu. Dermed har danskerne fået mulighed for at stemme på en kandidat, der lover at:

  Læs mere…  
 • Tibets eksilpræsident Penpa Tsering besøger Danmark

  Pressemeddelelse, 2. maj 2023

  I eftermiddag bliver Tibets eksilpræsident (Sikyong) Penpa Tsering modtaget af repræsentanter fra det Tibetanske Samfund og danske Tibetforeninger i Københavns lufthavn. Han indleder hermed et 3-dages besøg i Danmark arrangeret af Støttekomiteen for Tibet i samarbejde med Office of Tibet i London.

  Det er Penpa Tserings første besøg i Danmark som præsident.

  Læs mere…  
 • Borgerforslag om verbalnoten til Kina
  Annuller regeringens verbalnote om Tibet!
   
  Underskriv borgerforslaget her: 
   
  Den 9. december 2009 anerkendte den danske regering for første gang Tibet som en del af Kina. Det skete gennem en såkaldt verbalnote, der også "modsatte sig” Tibets uafhængighed.
   
  Tibet har en historie, der går længere tilbage end Danmarks. Kina besatte Tibet ulovligt i 1950 og holder i dag landet i et jerngreb.
   
  Verbalnoten er i strid med folkeretten og med Danmarks forpligtelser og interesser. Den krænker desuden tibetanernes selvbestemmelsesret og modvirker en forhandlingsløsning. Læs uddybningen i selve forslaget.
   
  Støttekomiteen for Tibet forsøger nu at få Folketinget til at annullere verbalnoten. Det gør vi gennem dette borgerforslag. Vi håber, at du vil underskrive det og bede dine venner gøre det samme!
   
  Læs mere om verbalnoten her: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet