Politiet forhindrer en lovlig demonstration for Tibet på Grundlovsdag

Pressemeddelelse fra Støttekomiteen for Tibet
Den 5. juni 2013 (redigeret 6. Juli 2015)

Mens Danmark i dag fejrer grundloven, der i § 79 siger, at "Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede" og i § 71 slår fast, at "Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse", har et af Støttekomiteen for Tibet's aktive medlemmer - ligesom under det kinesiske statsbesøg i juni 2012 - oplevet at blive bortvist og nægtet retten til fredeligt og tavst at demonstrere i forbindelse med besøget af en kinesisk topleder.
 
Det skete, da Kinas 4. øverste leder Yu Zhengsheng i dag kl. 14.30 skulle besøge Avedøreværket. Jens Christian Nielsen havde taget opstilling på et offentligt fortov ved krydset mellem Kystholmen og Hammerholmen for at vise et tibetansk flag frem for Yu. Det tibetanske nationalflag er i praksis forbudt i Kina og Tibet, så det at vise det frem for en kinesisk leder kan opfattes som en symbolsk kritik af Kinas politik i Tibet.
 
Efter at Yus bilkortege var passeret, standsede en politiminibus med mindst 4 betjente, hvor Jens Christian stod. En politibetjent bad ham forlade stedet og fortalte ham, at han ikke måtte demonstrere her. Jens Christian blev også bedt om sine persondata. Minibussen flugte derefter Jens Christian for at sikre sig, at han forlod stedet (1). 
 
Under den tidligere kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i juni 2012 forhindrede politiet i alt elleve mennesker i at vise tibetanske flag eller andre kritiske symboler frem og bortviste dem derefter. I alt syv personer blev i den forbindelse frihedsberøvet i otte separate tilfælde. Seks af dem fik beslaglagt i alt fire flag, og kun to fik deres ene flag tilbage igen. I alt seks af de elleve personer blev truet med anholdelse, og politiet anvendte fysisk magt mod mindst fem af dem. De har senere stævnet politiet for disse ulovligheder (2). Det afsluttende retsmøde finder sted i Københavns Byret den 13. august. Udtalelser fra flere politibetjente før og under statsbesøget pegede på, at Københavns Politi havde ordrer fra regeringen om at skåne Hu Jintao for synet af tibetanske flag og demonstrationer (3).
 
De danske myndigeders indgreb mod lovlige og fredelige demonstrationer - og dermed imod borgernes ytringsfrihed - er stærkt bekymrende, og det er en helt uacceptebel pris for gode relationer til Kina. Vi ser frem til, at det danske retssystem vil bringe tingenes tilstand i orden, sådan så vi igen kan få mulighed for at udtrykke vore holdninger over for besøgende kinesiske ledere nu, hvor de fleste danske politikere og ministre gør knæfald for Kinas kommunistiske kejsere (4). Det officielle Danmark burde indse, at den eneste langtidsholdbare Kinapolitik hviler på, at vi selv praktiserer de grundliggende principper om demokrati, menneskerettigheder, pressefrihed, retssikkerhed og åbenhed i forvaltningen, som vi ønsker, at Kina med tiden skal efterleve. Det er også i både det kinesiske og det tibetanske folks interesse.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
http://www.tibetkomite.dk
50552842

Noter:
 
1) Fire af Jens Christians fem videooptagelser af forløbet findes her: https://www.youtube.com/channel/UCQlCN7EgL0S58G9aS1pLkaw
 
Dette er en detaljeret beskrivelse af hele hændelsesforløbet:

I forbindelse med Yu Zhengshengs besøg på Avedøreværket, der var planlagt til kl. 14.30 onsdag den 5. juni, var Jens Christian Nielsen fra Støttekomiteen for Tibet mødt op ved krydset mellem Kystholmen og Hammerholmen for at vise et tibetansk flag frem for Yu. Hans formål var at protestere imod den kinesiske undertrykkelse af Tibet. Det tibetanske nationalflag er i praksis forbudt i Kina og Tibet, så det at vise det frem er en symbolsk kritik af det kinesiske styre.

Jens Christian tog opstilling på fortovet i det nordvestlige hjørne af krydset, dvs. på offentlig vej uden for Avedøreværkets grund. Kl. 14.27 passerede Yus kortege krydset, mens Jens Christian fredeligt og tavst viftede med flaget (se denne video: https://www.youtube.com/watch?v=eoYlgxbk0Qc).

Ca. 3 minutter senere standsede en politiminibus (nr. ZJ 22 496) med mindst 4 betjente, hvor Jens Christian stod, og en politibetjent bad ham forlade stedet, idet han sagde, at det ikke var tilladt at demonstrere der. Jens Christian blev bedt om i stedet at tage opstilling ved Avedøreværkets "vestport". Adspurgt om hvorvidt Yu så ville forlade værket af den udgang, svarede politibetjenten, at "det ved jeg ikke, men det er der, der er anvist, at folk de må have lov til at demonstrere, for at sige, jeg aner ikke en kæft om, hvor han kører ind og ud". Det var blevet "anvist fra politiets side, så det [utydeligt] ikke må demonstrere her" (https://www.youtube.com/watch?v=io5nMPTKpUY).

Betjenten spurgte da Jens Christian, om han havde lyst til at oplyse sit navn, "hvis der nu skulle blive noget". Til det svarede Jens Christian: "Nej, det har jeg egentlig ikke". Betjenten replicerede, at "Jamen du har pligt til at oplyse dit navn og din adresse og din fødedato", hvilket Jens Christian så gjorde (video 3 er ikke på internettet). 

Kl. 14.39 var Jens Christian ankommet til krydset mellem Kystholmen og Industriholmen, hvor han optog en ny video og fortalte, at den blå hollændervogn havde fulgt ganske langsomt efter ham hele vejen fra, hvor han stod før. Minibussen ses nu længere mod vest ad Kystholmen (https://www.youtube.com/watch?v=ClHiZUVjI3E).

Kl. 15.13 stod Jens Christian i siden af rundkørslen mellem Industriholmen og Stamholmen, som han vidste, at Yus kortege måtte passere på vej væk fra Avedøreværket. Han havde sat sit flag på sin rygsæk i siden af fortovet. Idet kortegen kørte forbi ham, placerede en af de ledsagende motorcykler sig på cykelstien lige foran ham, sådan så flaget ikke længere var synligt fra vejen (https://www.youtube.com/watch?v=5LNzVA_3D7U).

2) Se en detaljeret oversigt over forløbet her: http://www.tibetkomite.dk/attachments/article/69/Politiovergreb.pdf
 
3) Se bl.a. http://www.kinakenderen.dk/kina-danmark/en-kineserhejs-pa-besog.html
 
4) Se den danske verbalnote til Kina af 9. december 2009: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet/61-regeringens-verbalnote-dokumenter/7-verbalnoten-om-tibet

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL i Beijing

  Jeg skriver til dig på vegne af Støttekomiteen for Tibet for at opfordre dig til at iværksætte en diplomatisk boykot af OL i Beijing i februar 2022 i stil med USA, UK, Canada, Australien, New Zealand og Litauen og til at arbejde for, at så mange EU-lande som muligt gør det samme.

  Læs mere…  
 • Danmark bør støtte uighurerne

  Danmark bør støtte uighurerne

  Pressemeddelelse, torsdag den 1. oktober

  Støttekomiteen for Tibet har i dag kl. 14:30 foretræde for Folketingets udenrigsudvalg sammen med den dansk-tyske antropolog og uighurekspert Rune Steenberg. Vi vil informere om masseinterneringen af uighurerne og deres tvangsarbejde på fabrikker, der bl.a. leverer til danske firmaer.

  Folketinget og regeringen bør fordømme Kinas igangværende kulturelle folkemord i Xinjiang og forbyde danske firmaer og institutioner at samarbejde med kinesiske virksomheder eller institutioner, der medvirker til undertrykkelsen. Desuden bør regeringen aktivt støtte og beskytte de landflygtige uighurer, der også i deres eksil er forfulgt af Kina (1).

  Læs mere…  
 • Åbent brev til regeringen om Hong Kong

  Åbent brev til den danske regering

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Den nye sikkerhedsbeslutning, som blev fremlagt i Kinas Folkekongres den 22. maj (1) og vedtaget i dag, er den alvorligste trussel mod Hong Kongs selvstyre, demokrati og menneskerettigheder, som vi hidtil har været vidne til. Enhver med kendskab til Tibet og Østturkestan ved, hvordan det kinesiske styre udnytter love om "national sikkerhed" som et påskud for målrettede indgreb mod kritik af regeringen, initiativer for at styrke etniske identiteter eller sågar ønsker om at måtte benytte sit eget sprog i undervisningen, j.fr. Tashi Wangchuk-sagen (2).

  Læs mere…