Regeringens Tibeterklæring er en skændsel for det danske folkestyre

Pressemeddelelse 10-12-2009

Regeringens Tibeterklæring er en hån mod Tibet og en skændsel for det danske folkestyre

Med gårsdagens erklæring* om Tibet har den danske regering nu for første gang officielt og formelt anerkendt Tibet som en del af Kina. Det er en hån mod det tibetanske folk og en skændsel for det danske folkestyre, som ellers værdsætter frihed, menneskerettigheder og retten til selvbestemmelse.

Man må spørge, hvilke indrømmelser den danske regering har opnået fra Kina, som retfærdiggør en så radikal underkastelse overfor en brutal besættelsesmagt? Danmark har nu een gang for alle solgt ud af alle tibetaneres menneskerettigheder. Der er hundredevis af tibetanske politiske fanger i de kinesiske fængsler, som nu må se Kina vinde en propagandasejr i Danmark samtidig med, at Wen Jiabao i næste uge kan optræde sammen med verdens topledere som en helt, der bidrager til at frelse verden for drivhusgasser.

 

Med erklæringen fremstiller den danske regering sig selv som indforstået med den særlige kampagne, Kina har ført imod Dalai Lama siden 1994, og som forsøger at dæmonisere den tibetanske leder. Denne kampagne blev intensiveret efter den omfattende opstand over hele det tibetanske plateau i marts og april 2008 og har medført, at flere landes statsledere har afvist at mødes med Dalai Lama, selvom  han siden 1988 ikke har krævet Tibets historiske uafhængighed genoprettet og dermed ikke udgør nogen trussel mod Kinas ønske om suverænitet. Tværtimod imødekommer Dalai Lama alle Kinas centrale krav. Kina bruger den slags pression mod andre lande som et led i et kynisk spil, der skal få omverdenen til at gøre indrømmelser, uden at Kina selv giver noget igen og uden at den kinesiske ledelse overhovedet har givet indrømmelser i forhold til Tibet.

 

Den danske regering siger, at den kæmper for menneskerettigheder og ytringsfrihed i verden, men så snart Kina truer os med økonomiske og politiske midler, træder de fine principper i baggrunden. Det er hyklerisk. De danske politiske ledere har nu demonstreret, at de ikke besidder en brøkdel af den moral, som tusinder af tibetanske politiske fanger har udvist og lidt og døet for under tortur.

 

Det er en direkte løgn, når regeringen erklærer, at dens holdning om, at Tibet er en del af Kina, er uforandret. Regeringens "verbalnote" til Kina kan nemlig ikke opfattes som andet end en endelig og officiel dansk anerkendelse af, at Tibet er del af Kina. Det er såvidt vi ved første gang, at Danmark fremsætter en så utvetydig udtalelse af den karakter. I praksis har Danmark behandlet Tibet som en del af Den kinesiske Folkerepublik siden slutningen af 1960'erne, men det er ikke det samme som en formel anerkendelse.

 

Støttekomiteen for Tibet gennemgik i 1995 Udenrigsministeriets arkiver for at undersøge, om Danmark havde anerkendt Tibet som del af Kina. Det fandt vi ingen beviser på. Den 20. marts 1996 bekræftede Udenrigsministeriet i et brev til os skrevet på baggrund af deres egne aktstudier, at "Danmark ikke efter det foreliggende på noget tidspunkt har taget officiel stilling til Tibets folkeretlige status". Desuden skrev ministeriet, at "det vel var uomtvisteligt, at Tibet i tidsrummet 1912-1950 de facto havde været uafhængigt".

 

I et baggrundsreferat fra 1964 skriver Udenrigsministeriet desuden, at "Tibet grænser op til Indien, Kina, Bhutan,..." og "I ca. 10 århundreder var Tibet et selvstændigt kongedømme" samt "I 1950 invaderedes Tibet af styrker fra Den kinesiske Folkerepublik". Da Danmark anerkendte Den kinesiske Folkerepublik den 9. januar 1950, havde Kina endnu ikke invaderet den uafhængige stat, der blev styret af en tibetansk regering i Lhasa. Det Kina, som Danmark anerkendte, omfattede derfor ikke Tibet. Danmark har med andre ord hverken betragtet Tibets forhold til Kina på samme måde eller altid anerkendt Tibet som en del af Kina.

 

Med oprettelsen af FN i 1948 ulovliggjordes annektioner, der sker ved brug af magt. Kinas besættelse af Tibet i 1949-51 var derfor i strid med folkeretten. Det forhold, at ingen lande formelt anerkendte Tibet som selvstændigt før besættelsen, har ikke nogen betydning i folkeretten, der alene betragter anerkendelser som rent politske forhold. Derfor er omverdenen fx forpligtet til at respektere Taiwans territorium, og Kinas ulovlige besættelse af Tibet ændrer i princippet ikke på, at Tibet den dag i dag må betragtes som et ulovligt besat, selvstændigt land. At Dalai Lama siden 1988 har erklæret, at han ønsker en løsning for Tibet inden for rammerne af Den kinesiske Folkerepublik, er på samme vis hverken en anerkendelse af Tibet som en del af Kina eller en opfordring til, at andre lande fremsætter sådanne anerkendelser. Tværtimod fjerner udtalelser som den danske Kinas incitament til at indlede egentlige forhandlinger med Dalai Lama.

 

Den 20. december 1961 underskrev Danmark resolution 1723 (XVI) fra FN's Generalforsamling, der erklærer, at tibetanerne er et folk, og at de har ret til selvbestemmelse. Regerings nuværende udtalelse om, at den er imod Tibets uafhængighed ("opposes the independence of Tibet") er dels i direkte modstrid med vores tilslutning til FN-resolutionen, og dels udgør udtalelsen en grov indblanding i den ret til selvbestemmelse, som tibetanerne har i kraft af de to Menneskerettighedskonventioner. Vi har ingen ret til at bestemme over tibetanerne eller forsøge at fastlægge deres politiske rammer på vegne af dem.

 

At regerings udtalelse er blevet godkendt i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn vidner om en udbredt mangel på kendskab til Tibets historie og en dobbeltmoralsk indstilling til spørgsmål om menneskerettigheder og til andre folks kamp for at opnå de samme rettigheder, som vi selv tager for givet. Den besked, som regeringen nu sender tibetanerne er, at deres ikkevoldsstrategi er slået fejl. Det er en skændsel for folkestyret, og vi er overbeviste om, at det store flertal af danskerne ikke støtter regeringens erklæring.

 

Anders Højmark Andersen

Formand

Støttekomiteen for Tibet

5055 2842

 

 

* http://www.um.dk/da/servicemenu/Nyheder/ForsideNyheder/

VerbalnoteTilDeKinesiskeMyndighederOmDetDanskkinesiskeForhold.htm

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Donation

Udover at blive medlem kan du støtte arbejdet for tibetanernes sag økonomisk ved at indsætte en donation på Støttekomiteens konto: reg. nr. 1551 konto nr. 2719134 eller via MobilePay til 85230. Skriv venligst "Donation" i feltet til bemærkninger.

Du kan også sende os en mail og bede om at få tilsendt et girokort.

 • Opfordring til justitsministeren

  Kære justitsminister Søren Pape Poulsen

  I forbindelse med, at Tibetkommissionen nu har afgivet beretning, vil Støttekomiteen for Tibet gerne bidrage til, at dens værdifulde arbejde kommer til at skabe varig forandring. Denne henvendelse, der også er sendt til Folketingets Retsudvalg, drejer sig dog ikke om kommissionens konklusioner, men om det, som den ikke har udtalt sig om.

  Læs mere…  
 • Formanden for Folketinget modtager to medlemmer af det tibetanske eksilparlament

  Formanden for Folketinget, Pia Kjærsgaard, modtog to medlemmer af det tibetanske eksilparlament, Ven. Geshe Rongpo Lobsang Nyandak og Jigme Jungney i sin embedslejlighed på Christiansborg den 17. maj 2016.

  Læs mere…  
 • Dalai Lama opfordrer politikerne til både at søge venskab med og sige sandheden til Kina
  Pressemeddelelse, den 12. februar 2015
   
  Under Dalai Lamas møde med 16 medlemmer af Folketinget torsdag formiddag opfordrede den tibetanske leder politikerne til ikke at lade sig skræmme af Kinas vrede reaktioner, når de mødes med ham. Vi har intet at skjule og ingen onde hensigter over for Kina, var Dalai Lamas budskab. Vi søger ikke uafhængighed og ønsker at finde en løsning, som Kina kan acceptere, sagde han. Læs mere…