Politiet vil kære byrettens kendelse i Tibetsagen

På vegne af Københavns Politi indsendte Kammeradvokaten i går tirsdag den 16. februar en ansøgning til Procesbevillingsnævnet for at få tilladelse til at kære byrettens kendelse af 2. februar om ikke at udskyde den retssag, som 2 Tibetaktivister tog initiativ til den 15. juni 2015 ved at anmelde politiet for krænkelser af ytrings- og forsamlingsfriheden.

Ifølge Tobias Stadarfeld Jensen (Bonnez & Ziebe), der repræsenterer sagsøgerne, skal politiet have tilladelse til at kære byrettens kendelse, fordi den var en såkaldt procesledende beslutning, som af hensyn til sagens fremme kun kan kæres med særskilt tilladelse.

To andre aktivister, Sara Kristine Gløjmar Berthou og Christian Gorm Hansen, der tidligere har ført sag mod politiet for ulovlig frihedsberøvelse, har også anlagt sag mod Københavns Politi for krænkelser af ytrings- og forsamlingsfriheden, og de 4 sager behandles nu (efter 16/2) samlet. Tre andre Tibetaktivister er ved at forberede tilsvarende sagsanlæg. Det gælder Thomas Götz, Luna Pedersen og Jens Christian Nielsen. Sidstnævnte blev forhindret i at demonstrere ved Avedøreværket på Grundlovsdag den 5. juni 2013.

Thomas Götz, der den 22. september 2015 fik medhold i Østre Landsret for sin påstand om ulovlig frihedsberøvelse, har siden søgt erstatning fra politiet ved Københavns Byret. Politiets advokat anfægter dog ifølge Tobias Stadarfeld Jensen, om domstolene ved behandling af erstatningspåstande kan tage anbringender om overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention under påkendelse. Sagen er nu berammet til mundtlig behandling den 21. juni 2016 kl. 9:30 ved Københavns Byret.

I Støttekomiteen for Tibet mener vi, at det er beskæmmende for Københavns Politi, at de fortsat yder så indædt modstand imod påtale af de fejl, de begik i 2012 og 2013. De kunne i stedet stå ved dem, tage ved lære af dem for at forebygge lignende overgreb i fremtiden og forsøge at reparere den skade, der er sket i form af brud mod menneskerettighederne og retssikkerheden og dermed imod den tillid til politiet, der er så afgørende for deres eget virke. Det ville desuden frisætte ressourcer til samfundsgavnligt politiarbejde og kunne tjene som et godt eksempel overfor fx diktaturstater som Kina.

Politiken skrev i mandags, at Folketingets Ombudsmand har afvist Jyllands-Postens og Politikens klage over, at de ikke har fået aktindsigt i den operationsbefaling  fra Københavns Politi, der gav anledning til indgrebene imod Tibetaktivister under den kinesiske præsidents besøg i juni 2012. 

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • 11 danske kandidater støtter Tibet

  Aktiv dansk deltagelse i Europa-Parlamentets arbejde for Tibet er på vej!

   Støttekomiteen for Tibet har opfordret kandidater til Europa-Parlamentsvalget til at love at støtte Tibet, hvis de bliver valgt. Det har 11 af kandidaterne gjort indtil nu. Dermed har danskerne fået mulighed for at stemme på en kandidat, der lover at:

  Læs mere…  
 • Tibets eksilpræsident Penpa Tsering besøger Danmark

  Pressemeddelelse, 2. maj 2023

  I eftermiddag bliver Tibets eksilpræsident (Sikyong) Penpa Tsering modtaget af repræsentanter fra det Tibetanske Samfund og danske Tibetforeninger i Københavns lufthavn. Han indleder hermed et 3-dages besøg i Danmark arrangeret af Støttekomiteen for Tibet i samarbejde med Office of Tibet i London.

  Det er Penpa Tserings første besøg i Danmark som præsident.

  Læs mere…  
 • Borgerforslag om verbalnoten til Kina
  Annuller regeringens verbalnote om Tibet!
   
  Underskriv borgerforslaget her: 
   
  Den 9. december 2009 anerkendte den danske regering for første gang Tibet som en del af Kina. Det skete gennem en såkaldt verbalnote, der også "modsatte sig” Tibets uafhængighed.
   
  Tibet har en historie, der går længere tilbage end Danmarks. Kina besatte Tibet ulovligt i 1950 og holder i dag landet i et jerngreb.
   
  Verbalnoten er i strid med folkeretten og med Danmarks forpligtelser og interesser. Den krænker desuden tibetanernes selvbestemmelsesret og modvirker en forhandlingsløsning. Læs uddybningen i selve forslaget.
   
  Støttekomiteen for Tibet forsøger nu at få Folketinget til at annullere verbalnoten. Det gør vi gennem dette borgerforslag. Vi håber, at du vil underskrive det og bede dine venner gøre det samme!
   
  Læs mere om verbalnoten her: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet