Referat af generalforsamling 2017

 

Referat af generalforsamling i Støttekomiteen for Tibet 29. marts 2017

  

a) Valg af dirigent og referent

Anders H. Andersen blev valgt som dirigent, Ingrid B. Lauritsen som referent.

 

b) Formandens beretning

Anders H. Andersen fremlagde formandens beretning. Beretningen blev godkendt.

 

c) Årsregnskab for 2016

Kasserer Poul Trier Damgaard fremlagde regnskabet for 2016. Regnskabet er behørigt revideret og blev godkendt af generalforsamlingen.

 

d) Fastsættelse af kontingent for 2017

Kontingentet for 2017 bliver fortsat:

- alm. medlemskab: kr. 300

- pensionister, studerende, arbejdsløse: kr. 200

- støttemedlemskab: kr. 450

 

e) Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

 

f) Valg af bestyrelse, to suppleanter og kasserer

Bestyrelsen blev valgt som flg. (og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende):

- Anders H. Andersen (formand)

- Ingrid B. Lauritsen (næstformand)

- Poul Trier Damgaard (kasserer)

- Lis Gilager

 

g) Valg af revisorer

Som revisorer blev valgt:

- Stella Lützer

- Hans Skytte

 

h) Eventuelt

Bestyrelsen har besluttet, at det fremover kræves af bestyrelsesmedlemmer, at de er aktive i udførelsen af arbejdsopgaverne.