Bestyrelsen

På generalforsamlingen den 29. marts 2017 valgtes flg. bestyrelse:

Anders H. Andersen (formand)

Ingrid B. Lauritsen (næstformand)

Poul Trier Damgaard (kasserer)

Lis Gilager