Bestyrelsen

På generalforsamlingen den 11. april 2018 valgtes flg. bestyrelse:

Anders H. Andersen (formand)

Ingrid B. Lauritsen (næstformand)

Poul Trier Damgaard (kasserer)

Lis Gilager

Lise Hjort

Henning Rovsing Olsen