Åbent brev til regeringen om Hong Kong

Åbent brev til den danske regering

Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

Den nye sikkerhedsbeslutning, som blev fremlagt i Kinas Folkekongres den 22. maj (1) og vedtaget i dag, er den alvorligste trussel mod Hong Kongs selvstyre, demokrati og menneskerettigheder, som vi hidtil har været vidne til. Enhver med kendskab til Tibet og Østturkestan ved, hvordan det kinesiske styre udnytter love om "national sikkerhed" som et påskud for målrettede indgreb mod kritik af regeringen, initiativer for at styrke etniske identiteter eller sågar ønsker om at måtte benytte sit eget sprog i undervisningen, j.fr. Tashi Wangchuk-sagen (2).

Vi skriver til dig i anledning af dit møde med EU's andre udenrigsministre i morgen for at anmode den danske regering om aktivt at modsætte sig denne uheldige udvikling, der ikke alene må forventes at ville eskalere den igangværende konflikt i Hong Kong, men som også bidrager til at underminere den folkeretsbaserede verdensorden, såfremt Kina får held til at gennemtrumfe loven uden konsekvenser for sine internationale relationer.

Vi er af den opfattelse, at Danmark har en væsentlig interesse i at kæmpe for frihed, selvbestemmelse og demokrati i Hong Kong, fordi Kina for tiden følger et spor, der ultimativt også er en trussel mod de præcis samme principper for alle os andre. Vi behøver næppe at nævne, at den nye sikkerhedslov desuden vil kunne få konsekvenser for danske virksomheder i Hong Kong.

Ud over EU (3) har flere andre lande allerede offentliggjort kritiske udtalelser om den nye lovgivning. Det er værd at notere sig, at Storbritannien sammen med Australien, Canada og USA fremhæver, at lovforslaget er i "direkte konflikt med" principperne i den bindende britisk-kinesiske Joint Declaration (4). Det kinesiske skridt stiller på den måde spørgsmålstegn ved, om Kina er en pålidelig aftalepartner (5). Den schweiziske regering har peget på schweiziske firmaers interesser i, at Hong Kong forbliver et sted med retssikkerhed og frihed (6). USA’s sikkerhedsrådgiver har truet Kina med sanktioner (7).

Vi opfordrer den danske regering til at tage følgende skridt:

1. Foretag en formel demarche over for myndighederne i Kina og Hong Kongs SAR.

2. Bed Beijing om at respektere alle sine forpligtelser i henhold til folkeretten, især den sino-britiske Joint Declaration og FN’s Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder.

3. Indled et diplomatisk arbejde for at gennemføre målrettede sanktioner mod styret i Beijing og deres medløbere i Hong Kong.

4. Benyt alle relevante multilaterale og bilaterale fora (fx FN’s Menneskerettighedsråd og Tredje Komité, Sikkerhedsrådet og EU-Kina-dialogen) til at underkaste Kinas menneskerettigheder et indgående gennemsyn, også hvad angår den nye sikkerhedslov og dens konsekvenser.

 

Med venlig hilsen

Støt Hong Kong, https://www.facebook.com/DenmarkSupportingHongKong/

Fight For Freedom. Stand With Hong Kong (https://standwithhk.org/)

Anders Højmark Andersen, formand, Støttekomiteen for Tibet, http://www.tibetkomite.dk

 

Noter:

1. https://www.chinalawtranslate.com/en/hknatsecdecisiondraft/

2. https://freetibetanheroes.org/hero-profile/tashi-wangchuk/

3. https://uk.reuters.com/article/uk-hongkong-protests-eu-japan-idUKKBN2321PJ

4. https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-from-the-uk-australia-canada-and-united-states-on-hong-kong

5. https://www.hongkongwatch.org/all-posts/2020/5/23/patten-led-group-of-198-parliamentarians-from-23-countries-decry-flagrant-breach-of-the-sino-british-joint-declaration

6. https://twitter.com/swissmfa/status/1263849619605401601

7. https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-hongkong-usa-idUSKBN2300IO

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL i Beijing

  Jeg skriver til dig på vegne af Støttekomiteen for Tibet for at opfordre dig til at iværksætte en diplomatisk boykot af OL i Beijing i februar 2022 i stil med USA, UK, Canada, Australien, New Zealand og Litauen og til at arbejde for, at så mange EU-lande som muligt gør det samme.

  Læs mere…  
 • Danmark bør støtte uighurerne

  Danmark bør støtte uighurerne

  Pressemeddelelse, torsdag den 1. oktober

  Støttekomiteen for Tibet har i dag kl. 14:30 foretræde for Folketingets udenrigsudvalg sammen med den dansk-tyske antropolog og uighurekspert Rune Steenberg. Vi vil informere om masseinterneringen af uighurerne og deres tvangsarbejde på fabrikker, der bl.a. leverer til danske firmaer.

  Folketinget og regeringen bør fordømme Kinas igangværende kulturelle folkemord i Xinjiang og forbyde danske firmaer og institutioner at samarbejde med kinesiske virksomheder eller institutioner, der medvirker til undertrykkelsen. Desuden bør regeringen aktivt støtte og beskytte de landflygtige uighurer, der også i deres eksil er forfulgt af Kina (1).

  Læs mere…  
 • Åbent brev til regeringen om Hong Kong

  Åbent brev til den danske regering

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Den nye sikkerhedsbeslutning, som blev fremlagt i Kinas Folkekongres den 22. maj (1) og vedtaget i dag, er den alvorligste trussel mod Hong Kongs selvstyre, demokrati og menneskerettigheder, som vi hidtil har været vidne til. Enhver med kendskab til Tibet og Østturkestan ved, hvordan det kinesiske styre udnytter love om "national sikkerhed" som et påskud for målrettede indgreb mod kritik af regeringen, initiativer for at styrke etniske identiteter eller sågar ønsker om at måtte benytte sit eget sprog i undervisningen, j.fr. Tashi Wangchuk-sagen (2).

  Læs mere…