Årsrapport om situationen i Tibet

Den 27. februar offentliggjorde USA's udenrigsministerium sin årsrapport om menneskerettigheder, hvor den detaljerede gennemgang af Tibet slog fast, at "undertrykkelsen var alvorlig gennem hele året". Rapporten konkluderer blandt andet:

  • Myndighederne fortsætter med vilkårligt at tilbageholde tibetanere på ubestemt tid.
  • Information om og adgang til tibetanske områder "kontrolleres strengt".
  • Krænkelserne i Tibet omfatter vilkårlige henrettelser, tortur, vilkårlige tilbageholdelser og arrestationer samt husarrest.
  • På trods af at de tibetanske områder er "autonome" af navn, "har tibetanerne generelt ikke ret til at spille nogen betydende rolle i beskyttelsen af deres kulturarv og unikke naturlige miljø".
  • "Økonomisk og social eksklusion" øger utilfredsheden blandt tibetanerne markant.

Kilde: http://www.savetibet.org/state-department-report-on-human-rights-2013/